The Sparse Kegful - Have A Break. Have An Connolly.

komvux västerås

För alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning och som vill arbeta inom områdena friskvård & hälsa, vård & omsorg, eller barn & fritid, finns det möjligheter för detta på komvux i Västerås. En sådan gymnasial vuxenutbildning kan ge ökade möjligheter på arbetsmarknaden och den kan leda vägen ut ur arbetslöshet. Utbildningen kan anpassas efter individens behov och för den som har en delvis gymnasieutbildning finns det möjlighet att bara ta kompletterande kurser. Professionell handledning erbjuds under hela studietiden.